ការជាប់គាំងនយោបាយនៅកម្ពុជា​២០១៩

ការជាប់គាំងនយោបាយ ត្រូវដោះស្រាយដោយយន្តការនយោបាយ​ ប៉ុន្តែបេីមានក្រុមណាចង់ដណ្តេីមអំណាចតាមរយ:ការធ្វេីរដ្ឋប្រហារដោយប្រេីកម្លាំងយោធា​នោះគឺជាវិធីរេីសយកផ្លូវបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយឬជីវិតខ្លួនក៏អាចថាបាន ពីព្រោះរដ្ឋប្រហារអំណាចពុំមែនសុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យនោះទេ​ ។​


0 views

©2019 by Mounh Sarath