ការដឹកនាំតាមបែបបំផ្លាញនិយម

ចង់សួរថា​ -​ រថយន្តធុនធំ​ ឈេីប្រណិត​ ឬលុយរាប់លាន​ដុល្លា​ដែលរឹបអូសពីជនទុច្ចរិតនិងជាវត្ថុតាងនៃបទល្មើស តេីវាចាំបាច់ត្រូវតែ​ "ដុតបំផ្លាញចោល"​ តាម "ច្បាប់"​ ឬទេ? ចុះពាក្យ"ច្បាប់" ដែលចែងថា "ដកហូតវត្ថុតាងទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋ" នោះមានន័យយ៉ាងណា?
0 views

©2019 by Mounh Sarath