នេតសាវឿន​ និងវង្សពិសេន​ កំពុងស្លន់ស្លោ

ការធ្វេីមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកប្រធាន​ សម​ រង្សុី​ គឺដោយសន្តិវិធី​ ផ្ទុយទៅវិញ​ការគម្រាមរបស់​ លោក​ វង្ស​ ពិសេន​ និង នេត​ សាវឿន​ គឺជាបទល្មេីស​ជាក់ស្តែង​ ។ ប៉ុន្តែបេីលោកគ្រាន់បេីមែន ខ្ញុំសូមលេីកទឹកចិត្តអោយលោកបញ្ចេញកម្លាំងដែលមានទាំងប៉ុន្មានមកព័ទ្ធព្រំដែនខ្មែអោយលឿនបន្តិចមក​(មុន១៥សីហា២០១៩រិតតែល្អ)​ដេីម្បីវាស់កម្លាំងរវាងមហាជន​ និង​កងប្រដាប់អាវុធ​ ។
0 views

©2019 by Mounh Sarath