នំអន្សមខ្មែរ

«អន្សមខ្មែរ» តាមវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត ពន្យល់ថាជាឈ្មោះនំម្យ៉ាងធ្វើដោយអង្ករខ្ចប់ដោយស្លឹកស្រស់ (ច្រើនប្រើស្លឹកចេក) ។ ជីវិតពិតនៃមនុស្សក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នសំប្បូរអ្នកតាំងខ្លួនជា”ស្លឹកចេក”ដោយប្រឹងបង្ហាញអំនួតរបស់ខ្លួនពីលក្ខណៈពិសេស សមត្ថភាពដែលអាចការពារសូម្បីតែទឹកក៏មិនអោយជ្រាបចូលក្នុងគ្រាប់អង្ករដែរ ប៉ុន្តែនៅពេលគេទទួលទានអន្សម”ពួកម្នាលស្លឹកចេក”ទាំងនោះត្រូវគេបោះចោលក្លាយជាសំរាមជាយៈថាហេតុ ។0 views

©2019 by Mounh Sarath