បណ្តុំភស្តុតាងមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនលើទឹកដីកម្ពុជា

រមណីយដ្ឋានចិននៅកម្ពុជាដែលអាចប្រែក្លាយជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកបានភ្លាមៗតែក្នុងរយៈពេលមួយយប់ប៉ុណ្ណោះ ។ ដោយមានការកើនឡើងនូវទំនាក់ទំនងយោធារវាងចិននិងកម្ពុជា អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាទីតាំងទាំងនេះអាចនិងត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានសឹកបានគ្រប់ពេល ។
0 views

©2019 by Mounh Sarath