រដ្ឋប្រហារអំណាចគឺជាជម្រេីស​ ស្លាប់​ និង​ រស់​៖

ស្ថានការជាប់គាំងនយោបាយកម្ពុជានៅពេលនេះ គឺត្រូវតែដោះស្រាយដោយយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនិងដោយសន្តិវិធី​ ដែល​ពុំមានវិធីណាប្រសេីរជាងនេះទៀតទេ​ ប៉ុន្តែបេីមានក្រុមណាចង់ដណ្តេីមអំណាចតាមរយ:ការធ្វេីរដ្ឋប្រហារអំណាចនិងប្រេីកម្លាំងយោធា​នោះគឺជាវិធីរេីសយកផ្លូវស្លាប់​ ឬ​ រស់​ ទាំងជីវិតនយោបាយនិងជីវិតបុគ្គល ពីព្រោះរដ្ឋប្រហារអំណាចពុំមែនសុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ពេលនោះទេ​ ។​ បេីចង់លេងសាមេីលទៅ​ !


0 views

©2019 by Mounh Sarath