របាយការណ៍បឋមរបស់ VOA ដោយលោក ម៉ែន គឹមសេង៖

មុននេះបន្តិច សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុមត័សេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ 526 ស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ។

សភាតំណាងរាស្រ្តសហរដ្ឋអាមេរិក បានអនុមត្តិ​ឯកច្ឆន្ទ​ នូវច្បាប់លេខ 526 ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា ។ ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក លោក អ៊ុង រិទ្ធី បានចូលរួមតាមដានស្ដាប់កិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅល្ងាចថ្ងៃចន្ទទី១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ "ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក" ដែលត្រូវនិងព្រឹកថ្ងៃ អង្គារ៍ ទី ១៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ "ម៉ោងនៅប្រទែសកម្ពុជា" ។
0 views

©2019 by Mounh Sarath