រឿងពិត៖បណ្តាប្រទេសក្នុងពិភពលោកគេព្រួយបារម្ភអំពីការរីករាលដាលនៃមេរោគ Corona ។ ដោយឡែកមានតែរដ្ឋាភិបាល ហ៊ុនសែន តែមួយប៉ុណ្ណោះដែលមិនបារម្ភ ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែល ហ៊ុនសែន ខ្លាចបំផុតនោះគឺ​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដូច្នេះអ្វីដែលហ៊ុនសែនសម្រេចដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននេះ មិនមែនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយជម្ងឺឆ្លង Covid-19 ទេ ប៉ន្តែជាវិធានការទប់ទល់ជាមួយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទូទាំងប្រទេស ។
0 views

©2019 by Mounh Sarath