ល្បិចនយោបាយទុច្ចរិតរបស់ហ៊ុនសែន

ហ៊ុនសែន គ្មានចេតនាបន្ធូរបន្ថយស្ថានការនយោបាយដើម្បីទទួលឬការពារEBA&GSPអ្វីនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញហ៊ុនសែនមានយុទ្ធសាស្រ្តទុច្ចរិតក្នុងបំណងបំបែកក្បាលម៉ាសុីនរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ គឺចង់អោយលោកប្រធានកឹមសុខា ដើរតាមផ្លូវដែលហ៊ុនសែនគូសវាសអោយក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានមិនលេងល្បែងនេះជាមួយទើបហ៊ុនសេនចង់ក្រៀកបញ្ចូលទ្រុងវិញ ។ ដោយឡែកសហគមអន្តរជាតិក៏យល់អំពីល្បិចនយោបាយទុច្ចរិតចាស់គំរឹលនេះដែរ ។0 views

©2019 by Mounh Sarath