នៅស្ងៀមមិនប្រឆាំងអំពើរអយុត្តិធម៌​ស្មេីនិងគាំទ្រ

ពីថ្ងៃមុនគេចាប់យុវជនម្នាក់យកទៅឃុំឃាំងនិងធ្វើទារណ្ឌកម្មដោយគ្មានមូលហេតុ ហើយថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ច (ដែលបម្រើក្រុមផ្តាច់ការ) បានចាប់យុវជនដែលរស់នៅក្បែរផ្ទះរបស់ម្នាក់ទៀតដោយចោទថា "បង្ករការញុះញង់" តើថ្ងៃស្អែកពួកនេះអាចនិងចាប់អ្នកណាទៀត? ចាប់រូបអ្នក? ចាប់បងប្អូនរបស់អ្នក? ឬជាឪពុកម្តាយរបស់អ្នក? ប្រសិនបើយើងមិនឈឺឆ្អាលពីរឿងអយុត្តិធម៍ ថ្ងៃណាមួយវានិងដល់វេនរបស់យើងជឫមិនខាន ។ មួយភូមិឬមួយឃុំមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សតែម្នាក់ឬពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែពួកយើងមានគ្នាដល់ទៅរាប់មុឺននាក់ពុំមានអ្នកណាម្នាក់ក្លាហានហ៊ានក្រោកឈរដើម្បីតបតជាមួយពួកផ្តាច់ការឡើយ ។ ពួកជនផ្តាច់ការមិនអោយយើងងើបបានទេ មានតែយើងទេដែលព្រមឱនអោយពួកផ្តាច់ការជិះជាន់ធ្វើបាបយើងតាមតែអំពើរចិត្ត ។0 views

©2019 by Mounh Sarath