២៣តុលាអាចការពារបូរណភាពជាតិខ្មែរបាន !

បើខ្ញុំជា ហ៊ុនសែន ខ្ញុំនិងជ្រើសរើសយកវិធីការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិ បូរណភាពទឹកដីខ្មែរ ដោយគ្រាន់តែអនុវត្តន៍នូវស្មារតីមាត្រា៥ ជំពូក១ នៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ ដែលមិនចាំបាច់ទិញអាវុធពីចិនសូម្បីតែ១ដុល្លា ។ ទុកលុយជាតិរាប់រយលាននោះយកទៅជួយព្យាបាលក្មេងៗគ្រុនឈាមវិញ !!0 views

©2019 by Mounh Sarath