តេីអធិបតេយ្យជាតិខ្មែរនៅឯណា?

តេីបងប្អូនដែលបម្រេីការងារក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដឹងទេថាយេីងបានបាត់បង់អធិបតេយ្យបាត់ទៅហេីយ ពីព្រោះនៅតាមខេត្តនិមួយៗមានកុងស៊ុលយួនគ្រប់គ្រងនៅក្រសួងនិងមន្ទីរមានជំនាញការត្រួតត្រាគ្រប់ស្ថាប័នទាំងស្រុងទៅហេីយនោះ​ ។


Those who serve Hun Sen's regime know that Cambodia lost its sovereignty as each province administrative mechanisms are completely dominated by Vietnamese Consular and local ministries/departments are strictly controlled by Vietnamese Technical Advisors who manipulate every political and economic policy.0 views

©2019 by Mounh Sarath